Ohlášky 21.10.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Michaela Osvaldová a Lukáš Pitoňák

1. ohlášky 21.10.2018
2. ohlášky 28.10.2018
3. ohlášky 04.11.2018
sobáš 10.11.2018

Ohlášky 26.08.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Denisa Ciriaková a Peter Mačák

1. ohlášky 26.08.2018
2. ohlášky 02.09.2018
3. ohlášky 09.09.2018
sobáš 15.09.2018

Ohlášky 19.08.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Simona Budzáková a Ján Gallik

1. ohlášky 19.08.2018
2. ohlášky 26.08.2018
3. ohlášky 02.09.2018
sobáš 08.09.2018