Ohlášky 23.05.2021

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Silvia Hvastová a Patrik Mačák

 

1. ohlášky 23.05.2021
2. ohlášky 30.05.2021
3. ohlášky 06.06.2021
sobáš 12.06.2021

Ohlášky 25.12.2020 - 6.6.2021

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Nikola Zoričáková a Stanislav Pitoňák

 

1. ohlášky 25.12.2020
2. ohlášky 27.12.2020
3. ohlášky 06.06.2021
sobáš 12.06.2021

Ohlášky 4.10.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Natália Mačáková a Anton Budzák

 

1. ohlášky 04.10.2020
2. ohlášky 11.10.2020
3. ohlášky 18.10.2020
sobáš 24.10.2020