Spomienková tabuľa

Pri príležitosti 40. výročia úmrtia p. Ing. Ignáca Kriššáka, SJ, nášho rodáka, kňaza, ktorý svoj život položil pri záchrane topiaceho sa miništranta, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ždiar v spolupráci s Obcou Ždiar odhalili pamätnú tabuľu.

Odpustová slávnosť 30.6.2013 bola zároveň aj spomienkovou akciou na túto udalosť.

Spomienková tabuľa gnác Kriššák

 

/50

30.6.2013 sa konala v našej farnosti odpustová slávnosť, pri ktorej sme si pripomenuli aj 40-te výročie od úmrtia kňaza Ignáca Kriššáka.
Pri tejto príležitosti mu bola odhalená pamätná tabuľa.
Kňaz Ignác Kriššák zahynul tragicky na Šírave, keď zachránil topiaceho sa chlapca, svojho miništranta. Následne na brehu skolaboval a ani rýchla zdravotnícka pomoc ho nezachránila.