Ohlášky 22.01.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Alžbeta Vaclavová a Peter Cáborsky

1. ohlášky 22.01.2017
2. ohlášky 29.01.2017
3. ohlášky 05.02.2017
sobáš 11.02.2017

Ohlášky 30.10.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Lenka Ševčíková a Marek Blaščák

1. ohlášky 30.10.2016
2. ohlášky 06.11.2016
3. ohlášky 13.11.2016
sobáš 19.11.2016

Ohlášky 17.09.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Emilia Pipiro a Peter Heldák

1. ohlášky 18.09.2016
2. ohlášky 25.09.2016
3. ohlášky 02.10.2016
sobáš 08.10.2016