Nemecký záujem o tatranský región

V týchto dňoch sa vo Vysokých Tatrách pohybuje šesťčlenný štáb nemeckej televízie NDR (nejedná sa o označenie bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ale o súčasnú verejnoprávnu severonemeckú televíziu - Nord Deutsche Rundfunk), ktorá natáča 45 minútový dokumentárny film o živote, ľuďoch, faune a flóre vo Vysokých Tatrách a okolí.

Život podtatranských ľudí predstavia cez veľkonočné zvyky i tradičnú svätú omšu v ždiarskych krojoch priamo z našej obce Ždiar. Filmový štáb sme mali možnosť počas veľkonočných sviatkov zažiť v našom kostole. Zaujal ich aj detský súbor Ždiaranček a tak sa zúčastnili pri nácviku, odkiaľ tiež natočili nejaké zábery. Aj keď počasie celkom neprialo, účasť krojovancov bola celkom dobrá (málokto o filmovaní vedel).

(Veľkonočná nedeľa - úvod)

 

 

Ďalšie zábery vo fotogalérii...>