Novosmokovecká záchranka už bez lekára

Od pondelka, 1.4.2013, posádka záchranky vyráža za pacientom bez lekára. Stanica Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v Novom Smokovci patrí medzi 27, ktoré v rámci celoštátnej transformácie boli preklasifikované z rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Kompetentní tvrdia, že počet posádok ZZS sa v tomto regióne nemení a preto sa ľudia nemusia obávať zhoršenej dostupnosti či neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych zmenách zdravia a život ohrozujúcich stavov.
Neobstáli ani argumenty, že Vysoké Tatry sú medzinárodnou destináciou cestovného ruchu. Záchranár nie je oprávnený podávať medikamenty do žily, môže ju napichnúť a nasadiť fyziologický roztok, ale v prípade potreby liekov, smie ich podávať iba lekár. A ak tam nie je, určite si nikto nedovolí ordinovať na diaľku...

(výňatok z článku v Tatranskom dvojtýždenníku č. 7/2013)