Koniec sezóny

Ukončenie turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách s kultúrnym programom a súťažmi bude v sobotu, 27.10.2012 na Popradskom plese.

V ten istý deň na neďalekom Symbolickom cintoríne pod Ostrvou o 11:00 hod sa uskutoční pietna spomienka na všetkých, ktorí prišli o život v horách.

Spomienka

V piatok 17.10.2012 si pripomenieme už 12-te výročie od pohrebu nášho dlhoročného pána farára, VDP Ľudovíta Šlepeckého. Česť jeho pamiatke. 

Púť do Ríma

Od pondelka 15.10.2012 do piatka 19.10.2012 sa vybralo 45 našich rodákov na púť do Ríma, ktorú zorganizoval náš pán farár. Vzhľadom na modernú dobu, v ktorej žijeme, aj pútnici cestovali moderne - autobusom do Katowíc a odtiaľ letecky do Ríma. Podľa programu absolvujú zaujímavé miesta a stretnutia, iste sa vrátia plný dojmov a zážitkov.