Primičná svätá omša

  • Vytlačiť

28.6.2009 bola v našej farnosti veľká udalosť. Po dlhých rokoch sa u nás slávila primičná svätá omša.

Novokňaz Ján Zoričák na priestranstve pred kostolom slávil svoju prvú svätú omšu ako nový kňaz.