Ohlášky 23.05.2021

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Silvia Hvastová a Patrik Mačák

 

1. ohlášky 23.05.2021
2. ohlášky 30.05.2021
3. ohlášky 06.06.2021
sobáš 12.06.2021