Ohlášky 25.12.2020 - 6.6.2021

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Nikola Zoričáková a Stanislav Pitoňák

 

1. ohlášky 25.12.2020
2. ohlášky 27.12.2020
3. ohlášky 06.06.2021
sobáš 12.06.2021