Ohlášky 27.9.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Klaudia Zoričáková a Jozef Kromka

 

1. ohlášky 27.09.2020
2. ohlášky 04.10.2020
3. ohlášky 11.10.2020
sobáš 17.10.2020