Ohlášky 30.8.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Silvia Zoričáková a Martin Nemešany

 

1. ohlášky 30.08.2020
2. ohlášky 06.09.2020
3. ohlášky 13.09.2020
sobáš 19.09.2020