Ohlášky 9.8.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Barbora Čerpáková a Peter Mačák

 

1. ohlášky 09.08.2020
2. ohlášky 16.08.2020
3. ohlášky 23.08.2020
sobáš 29.08.2020