Ohlášky 26.07.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Pavla Galovičová a Tomáš Mačák

 

1. ohlášky 26.07.2020
2. ohlášky 02.08.2020
3. ohlášky 09.08.2020
sobáš 15.08.2020