Ohlášky 07.06.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Katarína Mikulovská a Dávid Štec

 

1. ohlášky 07.06.2020
2. ohlášky 14.06.2020
3. ohlášky 21.06.2020
sobáš 27.06.2020