Ohlášky 31.05.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Dominika Slebodová a Michal Tomaškovič

 

1. ohlášky 31.05.2020
2. ohlášky 07.06.2020
3. ohlášky 14.06.2020
sobáš 20.06.2020