Ohlášky 20.10.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Karolína Krystyna Rybarczyk a Peter Štupák

1. ohlášky 20.10.2019
2. ohlášky 27.10.2019
3. ohlášky 03.11.2019
sobáš 09.11.2019