Ohlášky 02.06.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Darina Budzáková a Matúš Slodičák

 

1. ohlášky 02.06.2019
2. ohlášky 09.06.2019
3. ohlášky 16.06.2019
sobáš 22.06.2019