Ohlášky 19.05.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Lenka Mačeková a Marcel Mačák

 

1. ohlášky 19.05.2019
2. ohlášky 26.05.2019
3. ohlášky 02.06.2019
sobáš 08.06.2019