Ohlášky 14.04.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Simona Spirčáková a Jozef Majer

Veronika Kollárová a Peter Mačák

1. ohlášky 14.04.2019
2. ohlášky 21.04.2019
3. ohlášky 28.04.2019
sobáš 04.05.2019