Ohlášky 30.12.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Lucia Skalková a Miloš Monka

1. ohlášky 30.12.2018
2. ohlášky 06.01.2019
3. ohlášky 13.01.2019
sobáš 19.01.2019