Ohlášky 21.10.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Michaela Osvaldová a Lukáš Pitoňák

1. ohlášky 21.10.2018
2. ohlášky 28.10.2018
3. ohlášky 04.11.2018
sobáš 10.11.2018