Ohlášky 26.08.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Denisa Ciriaková a Peter Mačák

1. ohlášky 26.08.2018
2. ohlášky 02.09.2018
3. ohlášky 09.09.2018
sobáš 15.09.2018