Ohlášky 17.06.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Stanislava Andrášová a Michal Michaľák

1. ohlášky 17.06.2018
2. ohlášky 24.06.2018
3. ohlášky 01.07.2018
sobáš 07.07.2018