Ohlášky 22.04.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Lucia Štefaňáková a Michal Pitoňák

1. ohlášky 22.04.2018
2. ohlášky 29.04.2018
3. ohlášky 06.05.2018
sobáš 12.05.2018