Ohlášky 30.04.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Karina Kriššáková a Stanislav Vilček

1. ohlášky 30.04.2017
2. ohlášky 07.05.2017
3. ohlášky 14.05.2017
sobáš 20.05.2017