Ohlášky 22.01.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Alžbeta Vaclavová a Peter Cáborsky

1. ohlášky 22.01.2017
2. ohlášky 29.01.2017
3. ohlášky 05.02.2017
sobáš 11.02.2017