Ohlášky 30.10.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Lenka Ševčíková a Marek Blaščák

1. ohlášky 30.10.2016
2. ohlášky 06.11.2016
3. ohlášky 13.11.2016
sobáš 19.11.2016