Ohlášky 18.8.2013

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Silvia Slodičáková a Jaroslav Bekeš

1. ohlášky 18.8.2013
2. ohlášky 25.8.2013
3. ohlášky 1.9.2013
sobáš 7.9.2013