Prerušená dodávka elektriny

júl 19 2019

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamujeme obyvateľom obce Ždiar, že v obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

Dátum Čas Odberné miesto
12.8.2019 6:30 - 18:30 č.d. 78 - 107
13.8.2019 6:30 - 18:30 Bachledov
a dolina a Antošovský vrch
13.8.2019 6:30 - 18:30 Ždiar 1, ČOM 0000527484
14.8.2019 6:30 - 18:30 č. d. 106, 109 166, 75-77,657,464,526,671,672,687,472,505,169,167,
476,533, 173, 172, 176, 175,186,179,180, 184,194,181,194,517
14.8.2019 6:30 - 18:30 Ždiar 0, ČOM: 0000493500
14.8.2019 6:30 - 18:30 Ždiar 0, ČOM: 0000493492
15.8.2019 6:30 - 18:30 Ždiar 202, ČOM: 0000493397
15.8.2019 6:30 - 18:30 č. d. 170 243,680,498,480,481,453,477,683,207,217 220