Lurdy - farská púť

sep 22 2017

V piatok nadránom (22.9.2017) sme sa šťastlivo vrátili do svojich domovov, k svojim rodinám z farskej púte v Lurdoch.
Veľké ďakujeme patrí v prvom rade nášmu p. farárovi za zorganizovanie tohto nádherného zájazdu priamo na miesto zjavenia Panny Márie.
Určite so mnou súhlasia všetci návštevníci tohto miesta, že okrem krásnych spomienok, ktoré v nás budú ešte dlho doznievať aj pri našich už všedných povinnostiach, doniesli sme si vo svojich srdciach aj hlbšiu vieru, pokoj v duši a hlavne pokoru. Lebo keď človek je svedkom toho, ako tisícky ľudí zo všetkých krajín sveta, všetkých národností, farby pleti, starých, mladých, zdravých, chorých, aj tých úplne bezvládnych sa spojí v spoločnej modlitbe, to nenechá ani jedno srdce chladné.
Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatie....