Veľký týždeň

apr 09 2017

Po dnešnej, celkom slnečnej, Kvetnej nedeli prichádza Veľký týždeň.

Už v pondelok v čase 14:30 - 17:00 bude možnosť zmierenia, bude sa konať Veľkonočná spoveď. Spovedať by malo 9 kňazov. Následne o 17:30 bude svätá omša (hodinový posun oproti bežnému termínu).
Utorok a streda budú sväté omše v riadnom čase, ako bývajú počas týždňa, teda v utorok ráno o 7:00 a v stredu o 18:30.
Štvrtok - 18:30
Piatok - 15:00 - obrady, o 19:00 tradičná Krížová cesta (od Tatry do Monkovej doliny a späť)
Sobota - 19:30, polhodiny po skončení bude možnosť posvätenia Veľkonočných jedál
Nedeľa - 6:00 posviacka Veľkonočných jedál, 7:45 svätá omša, a 11:00 slávnostná svätá omša (v krojoch)

Podrobný rozpis na stránkach zdiar.fara.sk