Uzavreté múzeum Ždiarsky dom

Počas celého októbra bude Múzeum - Ždiarsky dom z prevádzkových dôvodov uzavretý.

Ďakujeme za pochopenie.

Zošrotovali mu symfóniu, no on sa nevzdal

Alexander Moyzes sa síce narodil v Kláštore pod Znievom, ale posledné roky života sa zdržiaval v Ždiari, kde v dreveničke, zvanej U Bacuv, vytvoril svoje posledné Symfónie č. 11 a 12. Jeho život bol však plný turbulencií.
Alexander MoyzesGorali ho prijali medzi seba
Alexander Moyzes bol nielen známym hudobným skladateľom, ale aj rektorom Vysokej školy múzických umení v Bratislave či umelecký riaditeľ SĽUK-u. Práve v Ždiari, konkrétne v Blaščáckej doline, tvoril Moyzes na sklonku života. Gorali a ich kultúra mu prirástla k srdcu, oni ho prijali medzi seba a udelili mu čestné občianstvo.
Alexander Moyzes sa však okrem hudby vyjadril aj k spoločenskému dianiu. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa pretavil svoj umelecký protest do Symfónie č.8. Reakcia vtedajšej moci bola okamžitá, partitúra Symfónie bola na ich podnet zošrotovaná. Zadosťučinenie sa mu dostalo až v roku 1990, kedy bola symfónia verejne predvedená.

Azyl našiel v Ždiari
Dôsledky režimu znášal skladateľ ťažko. Postupne ho pozbavili funkcie predsedu Zväzu slovenských skladateľov, funkcie rektora Vysokej školy múzických umení. Jeho dielo bolo vyňaté z edičného programu SHV Opus. Azyl našiel práve v Ždiari, kde si jeho tvorbu pripomenuli aj po desiatkach rokov. Štvrtého septembra inicioval jeho zať Miloš Jurkovič odhalenie pamätnej tabule k nedožitým 110. narodeninám. Niektorí z hostí podčiarkli atmosféru v krojoch, ktoré Moyzes tak obdivoval.

Článok prevzatý z Podtatranských novín č. 40

Akcia Čisté hory 2016

Poslednú septembrovú sobotu sa uskutoční už tradičné upratovanie Tatier. Štátne lesy TANAPu pripravili na 24.9.2016 už 38. ročník podujatia Čisté hory.
Do čistenia tatranských dolín sa môže zapojiť každý milovník tatranskej prírody. Lesníci budú čakať na záujemcov na tradičných nástupných miestach na vstupoch do tatranských dolín od 8:00 do 14:00.
Okrem základných informácií a vriec na odpadky poskytnú záujemcom aj doprovod počas celej akcie.