Otvorenie letnej turistickej sezóny

29.6.2013 sa uskutoční otvorenie Letnej turistickej sezóny v našej obci.

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Ždiari

Film Šmejdi

Kino Iskra premieta film Šmejdi 29.5.2013 o 17:00.
Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku, pozýva širokú verejnosť a predovšetkým seniorov dňa 29.05.2013 o 17.00 hod. do kežmarského kina Iskra na premietanie dokumentárneho filmu „Šmejdi“. Dokument zobrazuje metódy, podľa ktorých postupujú predajcovia, pri prezentácii a predaji výrobkov a poskytuje komplexný pohľad na túto problematiku. Z obsahu filmu vyberáme: ... „Čo sa naozaj deje na populárnych zájazdoch s obedom zadarmo? Popri autentických záberoch z predvádzacích akcií a výpovedí poškodených seniorov, prináša dokument aj pohľad psychologičky, právnika a ďalších odborníkov. Film tak prvýkrát komplexne mapuje tento neslávny fenomén dnešnej doby.“

Botanická záhrada otvorená

Od polovice mája sú otvorené Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici.
Návštevníci si môžu pozrieť takmer tristo bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný porast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.
Na ploche takmer tri hektáre návštevníci nájdu aj mnohé zriedkavé druhy rastlín, ktoré  pri potulkách prírodou ostávajú ukryté pred zrakom turistov.
Sadeničky tatranských rastlín a drevín si milovníci skalničiek môžu v botanickej záhrade aj kúpiť. V ponuke je približne 60 druhov rastlín a tri druhy sadeníc ihličnatých drevín.
Expozícia tatranskej prírody je pre verejnosť otvorená denne až do 15. septembra.

(Tatranský dvojtýždenník č. 10/2013, krátené)