Spomíname si... (10.10.2010)

Jul 27 2012

Spomienka na doktora Vyorala
V Tatranskom dvojtýždenníku ma zaujala krásna báseň, ktorá bola venovaná nášmu bývalému obvodnému lekárovi, MUDr. Vyoralovi. Priložená fotografia je zoskenovaná z týchto novín (TD č. 20/2010), preto prepáčte jej zníženú kvalitu.

Sú mená, ktoré nestarnú
v Ždiari nestarne meno doktora Vyorala,
lebo on sa správal k svojim pacientom
vždy ako dobrá mama...

40 rokov v čase - nečase
odkázaným verne slúžil
vždy svetlo v očiach otváral
a nádej chorým prinášal
ako my prinášame našim láskam
kytice vonných ruží...

Doktor Vyoral nezabúdame
nesmie Ťa zaviať času závan
aj po desiatich rokoch
na Teba naša spomienka je vzácna
a stále veľmi drahá.

napísal osobný priateľ
Mgr. Miro Jozef Repka

 

Pár dní po "našom doktorovi"odišiel k Svojmu Otcovi aj náš dlhoročný kňaz, VDP. Ľudovít Šlepecký, ktorý pôsobil u nás viac ako celé štvrťstoročie.

Jeho nadšenie pre ždiarsky kroj bolo zárukou, že toto dedičstvo našich rodičov nezapadlo prachom.

Fotografia je z jesene roku 1999, pár dní neskôr mu bola zistená choroba, ktorej do roka podľahol.